Graag uw aandacht

Beste clubleden,

Hierbij wil ik u aandacht vragen voor de huidige situatie bij de ACDVN.

Na de laatste ALV vergadering in Gorinchem op 23 februari 2020, waar wij een goede vergadering hadden en waar het bestuur weer hoop had dat we met de Vereniging de goede kant op zouden gaan.

Er hadden  diverse mensen zich aangemeld voor de verschillende functies. Helaas blijkt door allerlei omstandigheden dat deze mensen na een periode weer hebben moeten afhaken.

Het aantal leden is ook verminderd naar een grens waarop de ACDVN geen lid meer kan blijven van de Raad van Beheer. De ACDVN moet om lid te blijven 50 leden hebben. Het huidige aantal leden is 69.

Er zijn nu een aantal openstaande vacatures, die vervult moeten worden om de ACDVN te laten functioneren.

Het gaat om de volgende vacatures:

Twee personen voor de Commissie Gedrag en Gehoorzaamheid.Twee of meer personen die de evenementen commissie weer kunnen gaan opzetten en uitvoeren.

De penningmeester en de voorzitter zouden ook op korte termijn hun functie willen overdragen.

Het huidige bestuur bestaat uit een ad interim secretaris Wim Scheepers, de penningmeester Henne Roomenburg, facilitair medewerker Peter Roomenburg, en de voorzitter Aernout Ligtenstein.

Gezien het bovenstaande en dat de club eigenlijk al een langere periode  niet goed functioneert, is het huidige bestuur van mening dat er twee mogelijkheden zijn, te weten:

Of er komen voldoende en enthousiaste mensen bij zodat alle functies waar nu een vacature voor is vervuld worden, of het huidige bestuur heft de ACDVN op.

Wij zullen op korte termijn een ALV uitschrijven waar twee punten behandeld zullen worden:

De financiën en het voortbestaan van de ACDVN.

Hoewel het bestuur het zou betreuren dat de ACDVN op de huidige manier geen goede levens vatbaarheid heeft, ziet het bestuur geen andere mogelijkheid.

Mocht u, na het lezen van bovenstaande, inlichtingen willen is dat uiteraard mogelijk bij de huidige bestuursleden.

 

Het bestuur ACDVN,