Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering

Geachte leden,

Het bestuur van de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland (ACDVN) nodigt u graag  uit voor een BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021.

Deze wordt gehouden op zondag 21 november 2021 aanvang 11.00 uur, in het clubgebouw van de KC Gorinchem, Haarweg 31a 4205 NC Gorinchem

Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

AGENDA

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Ingekomen stukken.
  4. Voortbestaan van de vereniging
  5. Rondvraag
  6. Sluiting