Dekaangifte

Stuur UAB een mail naar

Vermeld hier de volgende informatie:

 • Stamboeknaam teef
 • Geboortedatum teef
 • Datum ECVO oogonderzoek teef
 • Eerder nest gehad?
 • Normale bevalling?
 • Andere gegevens betreffende uitgevoerde onderzoeken
 • Tentoonstellings-resultaten
 • Dek-datum
 • Natuurlijke dekking
 • Naam eigenaar teef
 • E-mail
 • Adres
 • Postcode Woonplaats
 • Telefoon